• Thân máy

Thân máy

Product Code:
Đây là bộ phận kết nối hệ thống băng tải piFLOW®p và hệ thống tiếp nhận nguyên liệu, giúp tăng khối lượng vận chuyển haybaor vệ các bộ lọc của máy.
Đây là bộ phận kết nối hệ thống băng tải piFLOW®p và hệ thống tiếp nhận nguyên liệu, giúp tăng khối lượng vận chuyển haybaor vệ các bộ lọc của máy.
...

Other Products