Phụ Tùng, Phụ Kiện Và Bộ Nâng Cấp Series C

Máy cấp liêu chân không Piab có độ tin cậy cao và yêu cầu về bảo trì bảo dưỡng thấp nhất. Tuy nhiên, cần phải thay thế một vài bộ phận để duy trì năng suất tối đa.