• Ống dẫn liệu

Ống dẫn liệu

Product Code:

Để hoàn thiện hơn hệ thống cấp chuyển liệu, Piab cũng cung cấp các ống dẫn liệu hình cong bằng thép không rỉ, các đường ống cấp thực phẩm, các loại phụ kiện ống dẫn dạng rơi hay van góc...

Để hoàn thiện hơn hệ thống cấp chuyển liệu, Piab cũng cung cấp các ống dẫn liệu hình cong bằng thép không rỉ, các đường ống cấp thực phẩm, các loại phụ kiện ống dẫn dạng rơi hay van góc...
...

Other Products