Máy Cấp Liệu Chân Không Thuốc Viên piFLOW®t

Đây là máy cấp liệu khi đòi hỏi công nghệ cao cấp để vận chuyển các loại thuốc viên dể vỡ mỏng manh, viên nang, cà phê, hạt và các sản phẩm dể vỡ khác trong công nghiệp dược phẩm, thực phẩm và các ngành công nghiệp dinh dưỡng. Ngoài ra nó có ý nghĩa khi có một nhu cầu lớn về hiệu quả năng suất cao với phạm vi di chuyển nhỏ.