Máy Cấp Liệu Chân Không Thực Phẩm piFLOW®f

Đây là máy cấp liệu chân không được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm yêu cầu chất lượng cao. Máy có hiệu quả năng suất cao cũng như phạm vi di chuyển nhỏ. Máy cấp liệu này thường được sử dụng thay thế các loại máy cấp liệu chuyển động cơ khí khi nhà sản xuất có yêu cầu đặc biệt vận chuyển không bụi hoặc cần phí bảo trì thấp.