Máy Cấp Liệu Chân Không Công Nghiệp piFLOW®i

Đây là máy cấp liệu chân không được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa chất. Máy có hiệu quả năng suất cao cũng như phạm vi di chuyển nhỏ. Máy cấp liệu này thường được sử dụng thay thế các loại máy cấp liệu chuyển động cơ khí khi nhà sản xuất có yêu cầu đặc biệt vận chuyển không bụi hoặc phí bảo trì thấp. Một ưu điểm nữa là bơm chân không dựa trên nền tảng công nghệ COAX® có khả năng tạo chân không với hiệu quả năng lượng tốt nhất. Năng suất máy có thể lên đến 4 tấn/giờ