Máy cấp liệu chân không cao cấp - piFLOW®p

Đây là máy cấp liệu khi yêu cầu công nghệ cao cấp, thường được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm. Phạm vi năng suất của máy cấp liệu chân không cao cấp piFLOW®p là rất lớn - từ 2 lít dung tích/mẽ lên đến 56 lít.