Hệ thống cấp chuyển liệu phân tách là minh chứng lý tưởng để giải quyết vấn đề nhiễm khuẩn

04 Jul 2018
Hệ thống cấp chuyển liệu phân tách là minh chứng lý tưởng để giải quyết vấn đề nhiễm khuẩn

Bối cảnh
Khách hàng ban đầu đã mua một hệ thống cấp chyển liệu trục vít nghiêng như một hệ thống gói. Vấn đề mà khách hàng gặp phải là với hệ thống cấp liệu trục vít họ phải mất quá nhiều thời gian để vệ sinh máy khi đổi sang nguyên liệu khác. Mối quan tâm chính của khách hàng này là làm thế nào để vận chuyển những loại gia vị gây dị ứng và loại không gây dị ứng đồng thời không để cho người vận hành phải tiếp xúc với nguyên liệu cũng như tránh sự nhiễm chéo các nguyên liệu gây dị ứng sang cho các nguyên liệu liệu không gây dị ứng  trên máy cấp chuyển trục vít này. Khách hàng cần một ứng dụng mà có thể dễ dàng vệ sinh và không bị nhiễm chéo giữa các sản phẩm gây dị ứng và không gây dị ứng. Khách hàng đã nêu ra những lo ngại chính đó là với quy trình vệ sinh máy móc thiết bị mà họ thực hiện giữa các lần thay đổi sản phẩm thì cho dù quy trình vệ sinh của họ có sạch đến thế nào thì họ cũng không thể làm sạch hoàn toàn hệ thống cấp chuyển liệu. Tóm lại, yêu cầu của khách hàng này là một công nghệ khác mà có thể thay thế máy cấp liệu trục vít linh hoạt, băng tải dạng cáp hình ống và cả khâu nạp liệu bằng tay.

Giải pháp
Đại diện của Piab với sự hỗ trợ từ nhà cung cấp đã giới thiệu giải pháp cấp chuyển các loại nguyên liệu thông qua hệ thống cấp liệu chân không piFLOW®f với một hệ thống phân tách mà người vận hành có thể tránh được sự tiếp xúc với sản phẩm gây dị ứng ở mức thấp nhất và quy trình vệ sinh cũng giảm đáng kể. Khách hàng nhấn mạnh mối quan tâm đối với bộ lọc của của máy cấp liệu và cách họ không thể làm sạch bộ lọc hoàn toàn giữa các lần thay đổi nguyên liệu, và đây là cách giải quyết của Piab kèm với giải pháp cung cấp hệ thống phân tách để sản phẩm không chạm vào bộ lọc và ngay cả dòng chảy sản phẩm cũng không thể chạm đến.

Kết quả
Giải pháp chúng tôi mang đến đã thành công sau khi kiểm tra tất cả các vấn đề khách hàng cần đều được giải quyết. Khách hàng đã quyết định lắp đặt ngay sau khi chúng tôi đề xuất sử dụng hệ thống cấp chuyển liệu phân tách. Hệ thống này được giới thiệu với tính năng ngăn không cho dòng chảy sản phảm chạm vào bộ lọc, chỉ  những phần còn sót lại của sản phẩm mà bị dính vào bộ lọc mới bị đẩy ra. Khi thay đổi sản phẩm, khách hàng không phải làm sạch bộ lọc và có bộ lọc dự phòng cho các sản phẩm khác nhau bao gồm cả nguyên liệu dị ứng và không gây dị ứng. Chỉ có phần module phân tách đầu tiên tại điểm nạp liệu là cần được làm sạch trong cả hệ thống máy cấp liệu Piab.