• Bộ lọc

Bộ lọc

Product Code:
Cung cấp các bộ lọc sạch bụi và các phần tử cực nhỏ trong dòng chảy chân không giúp làm giảm cá nguy cơ gây hỏng máy hoặc dừng máy khi vận hành. Bộ lọc của Piab được cấp chứng nhận chống cháy nổ do bụi và khí của ATEX.
Cung cấp các bộ lọc sạch bụi và các phần tử cực nhỏ trong dòng chảy chân không giúp làm giảm cá nguy cơ gây hỏng máy hoặc dừng máy khi vận hành. Bộ lọc của Piab được cấp chứng nhận chống cháy nổ do bụi và khí của ATEX.
...

Other Products