• Bộ điều khiển

Bộ điều khiển

Product Code:

Bộ điều khiển máy cấp kiệu chân không Piab được hoạt động hoàn toàn bằng khí nén với các chức năng có độ bền cao. Thiết kế khí nén đầy đủ cũng loại bỏ bất kỳ nguồn phát lửa từ hệ thống và đồng thời đơn giản hoá quá trình kiểm định.

Bộ điều khiển máy cấp kiệu chân không Piab được hoạt động hoàn toàn bằng khí nén với các chức năng có độ bền cao. Thiết kế khí nén đầy đủ cũng loại bỏ bất kỳ nguồn phát lửa từ hệ thống và đồng thời đơn giản hoá quá trình kiểm định.
...

Other Products